Nuo 2022 m. vasario mėn. pradedamos taikyti naujos šilumos kainos dedamosios

2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E-1740 vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Naujos šilumos dedamosios bus pradėtos taikyti nuo 2022 m. vasario mėn.

Kainos nustatymo metu galiojusi šilumos kaina (be PVM) – 7,23 ct/kWh. Pagal nustatytas naujas dedamąsias apskaičiuota projekcinė šilumos kaina (be PVM) – 7,66 ct/kWh didėja 0,43 ct/kWh arba 5,95 proc. Perskaičiuota pastovioji dedamoji galiojančią šilumos kainą dėl investicijų grąžos pokyčio, dėl darbo užmokesčio sąnaudų bei su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų pokyčio, efektyvumo koeficiento ir infliacijos įtakos didina 0,66 ct/kWh. Kintamoji dedamoji dėl padidėjusio sąlyginio kuro kiekio ir šilumos gamybos kainos pokyčio įtakos papildomam šilumos kiekiui didėja 0,23 ct/kWh. Papildoma dedamoji dėl papildomai gautų pajamų galiojančią šilumos kainą mažina 0,46 ct/kWh. 
 
  Galiojusi kaina, ct/kWh Nauja kaina, ct/kWh Pokytis

Šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios), ct/kWh

7,23 8,12
0,89
Pastovioji dedamoji

3,65

4,31 0,66
Kintamoji dedamoji 3,58 3,81 0,23
Papildoma dedamoji - -0,46 -0,46
Galutinė kaina vartotojams pateikiama sąskaitose, be PVM

7,23

7,66 0,43


Kartu su perskaičiuota šilumos kaina bus taikoma ir nauja karšto vandens kaina. Perskaičiuota pastovioji dedamoji galiojančią karšto vandens kainą dėl nustatytų mažesnių pastoviųjų karšto vandens sąnaudų bei didesnio realizuoto karšto vandens kiekio mažina 0,11 Eur/m³ arba 23,4 proc.

 
  Galiojusi kaina, ct/kWh Nauja kaina, ct/kWh Pokytis

Karšto vandens kaina (vartotojams daugiabučiuose namuose), Eur/m³

7,43 7,29 -0,14
Pastovioji dedamoji 0,47 0,36 -0,11
Kintamoji dedamoji 6,96 6,93 -0,13
Karšto vandens kaina (kitiems vartotojams), Eur/m³ 7,23 7,10 -0,13
Pastovioji dedamoji 0,47 0,36 -0,11
Kintamoji dedamoji 6,76 6,74 -0,02
 

UAB „Pakruojo šiluma“
Adresas Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis
tel. +370 421 61139
el. paštas info@paksiluma.lt
Įm. kodas 167909640
PVM mokėtojo kodas LT 679096418

Darbo laikas
I-IV 7:30 - 16:30
V 7:30 - 15:15
VI-VII nedirbame
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

 

Atsiskaitomosios sąskaitos
A. s. LT35 7300 0100 0255 3727
Swedbank AB, kodas 73000
A. s LT83 4010 0456 0001 0357
Luminor Bank AS, kodas 40100
A. s LT08 7181 4000 1846 7416
AB Šiaulių bankas, kodas 71814