Einamojo mėnesio šilumos ir karšto vandens kainos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-69 „Dėl uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“   ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-655 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Bendrovė perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas vartotojams.

2024 m. liepos mėn. šilumos ir karšto vandens kainos

Gyventojams Organizacijoms
Šilumos kaina
be PVM 9,85 ct/kWh 9,85 ct/kWh
su PVM 10,74 ct/kWh 11,92 ct/kWh
Karštas vanduo (daugiabučiuose namuose):
be PVM 9,77 €/m3 9,77 €/m3
su PVM 10,65 €/m3 11,82 €/m3
Karštas vanduo (kitiems vartotojams):
be PVM 9,68 €/m3
su PVM 11,71 €/m3
1m3 vandens pašildymo kaina 
be PVM 5,02 €/m3 5,02 €/m3
su PVM 5,47 €/m3 6,07 €/m3
Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas
be PVM 1,20 €/vart. 1,20 €/vart.
su PVM 1,45 €/vart. 1,45 €/vart.