Klientų aptarnavimas
Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis

Bendrieji klausimai
Tel. +370 421 61139
El. paštas info@paksiluma.lt

Klausimai dėl šilumos sąskaitų
Tel. +370 421 61139 (punktas 2)

Avarijų ir gedimų registravimas
Tel. +37061404766
Ne darbo metu Tel. +370 421 61139 (punktas 5)


Informacija dėl hidraulinių bandymų

UAB „Pakruojo šiluma“ informuoja, kad vadovaujantis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis, bus vykdomi šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir remonto darbai. Darbų metu laikinai bus sustabdomas karšto vandes tiekimas:

2024 m. rugpjūčio 6-7 d. – Pakruojo mieste;

2024 m. rugpjūčio 13 d. – Pakruojo kaime.

Norint išvengti termofikacinio vandens nutekėjimų butuose, hidraulinio bandymo metu prašome gyventojų stebėti šildymo sistemų vamzdynus, radiatorius.

Pastebėjus šildymo sistemos nesandarumą, informuoti tel. +370 614 04766.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

29,470 MW 

Bendra katilinių galia

10,796 km 

Tinklų ilgis

1614 vnt.

Vartotojų skaičius

Apie mus

UAB „Pakruojo šiluma” įregistruota 1999 m. birželio 16 d. 

Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens gamyba. Kita vykdoma veikla yra šilumos punktų ir karšto vanden sistemos eksploatacija, remonto darbų paslaugos. 

Vienintelis bendrovės akcininkas (100 proc.) yra Pakruojo rajono savivaldybė. 

Šiuo metu įmonėje dirba 27 darbuotojai. 

Šiluminė energija yra tiekiama Pakruojo mieste, Pakruojo kaime, Linkuvos mieste, Petrašiūnų, Linksmučių, Balsių ir Linkavičių kaimuose, Žeimelio, Lygumų ir Klovainių miesteliuose. 

Mūsų vizija. Moderni, efektyviai veikianti, Pakruojo rajono gyventojų poreikius tenkinanti šilumos gamybos ir tiekimo bendrovė. 

Mūsų misija. Užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą ekonomiškai pagrįstomis kainomis, darant kuo mažesnę įtaką aplinkai. 

Mūsų vertybės: atsakomybė, efektyvumas, konkurencingumas ir profesionalumas.

Apie mus