Informacija dėl šildymo sezono pabaigos

Informacija dėl šildymo sezono pabaigos

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Gelažnikienės 2020 m. balandžio 23 d.  įsakymu Nr. AV-237  nuo 2020 m. balandžio 27 d. skelbiama 2019–2020 metų šildymo sezono pabaiga.

Atkreipiame dėmesį, kad šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos kitu laiku, negu administracijos direktoriaus nustatyta. Daugiabučių namų bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys ir daugiabučių namų administratoriai teisės aktų nustatyta tvarka apie gyventojų sprendimą dėl šildymo pabaigos nustatyta tvarka turi pranešti šilumos tiekėjui.

 Daugiau informacijos:  Informacija dėl šildymo sezono pabaigą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo 2020-04-01


Spausdinti