KEIČIASI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS

2023 m. vasario 10 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E-158 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė šilumos bazinės kainos dedamąsias.

Kainos nustatymo metu galiojusi šilumos kaina (be PVM) – 9,55 ct/kWh. Pagal nustatytas dedamąsias apskaičiuota nauja šilumos kaina (be PVM) didėja iki 10,68 ct/kWh, t. y. 1,13 ct/kWh (įvertinus papildomą dedamąją). Naujos šilumos kainos dedamosios bus pradėtos taikyti, kai Pakruojo r. sav. taryba nustatys šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Planuojama, kad nauja kaina įsigalios nuo š. m. gegužės 1 d.

Eil. Nr.

Rodiklis

Galiojusi kaina, ct/kWh (be PVM)

Nauja kaina, ct/kWh (be PVM)

Pokytis

1.

Šilumos kaina (įvertinant papildomą dedamąją)

9,55

10,68

1,13

2.

Šilumos kaina:

9,55

9,89

0,34

2.1.

pastovioji dedamoji

4,31

4,65

0,34

2.2.

kintamoji dedamoji

5,24

5,24

0,00

3.

Nesusigrąžintos sąnaudos ir (ar) papildomai gautos pajamos

-

0,79

0,79

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. O3E-159 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė naujas UAB „Pakruojo šiluma“ karšto vandens kainos dedamąsias, kurios įsigalios nuo 2023 m. balandžio 1 d.

Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji dėl nustatytų didesnių karšto vandens sąnaudų sudarys 0,48 Eur/m3 ir, lyginant su dabar galiojančia (0,36 Eur/m3), didės 0,12 Eur/m³ arba 33,3 proc.

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Galiojusi kaina, Eur/

Nauja kaina, Eur/m³

Pokytis

1.

Karšto vandens kaina (vartotojams daugiabučiuose namuose):

8,51

8,50

-0,01

1.1.

pastovioji dedamoji

0,36

0,48

0,12

1.2.

kintamoji dedamoji

8,15

8,02

-0,13

2.

Karšto vandens kaina (kitiems vartotojams):

8,28

8,40

0,12

2.1.

pastovioji dedamoji

0,36

0,48

0,12

2.2.

kintamoji dedamoji

7,92

7,92

-

 

UAB „Pakruojo šiluma“
Adresas Saulėtekio g. 34, LT-83133 Pakruojis
tel. +370 421 61139
el. paštas info@paksiluma.lt
Įm. kodas 167909640
PVM mokėtojo kodas LT 679096418

Darbo laikas
I-IV 7:30 - 16:30
V 7:30 - 15:15
VI-VII nedirbame
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

 

Atsiskaitomosios sąskaitos
A. s. LT35 7300 0100 0255 3727
Swedbank AB, kodas 73000
A. s LT83 4010 0456 0001 0357
Luminor Bank AS, kodas 40100
A. s LT08 7181 4000 1846 7416
AB Šiaulių bankas, kodas 71814